ต้องการฝากขาย-เช่า

ท่านสามารถฝากขาย-เช่าห้องชุดโครงการ “38 Mansion” ได้ง่ายๆ ด้วยตัวท่านเอง
โดยกรุณากรอกรายละเอียดลงในช่องด้านล่างให้ครบถ้วน พร้อม upload รูปภาพห้องชุดของท่าน เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปยังท่านโดยเร็วที่สุด

Information

ชื่อ-นามสกุล (Name-Surname) *
เบอร์ติดต่อ (Telephone No.) *
Line ID
อีเมล์ (Email)
ต้องการ (Need) *
เลขที่ห้อง (Room Number) *
ชั้นที่ (Floor) *
เนื้อที่ (ตร.ม.) (Area (sq.m.)) *
รูปแบบห้องชุด (Room Type) *
เฟอร์นิเจอร์ (Furnitures)
ค่าส่วนกลาง (Common Fee)
ราคา (Price) *
วันครบกำหนดชำระ (Payment due date) ภายในวันที่ 10 ของเดือน (Within 10th of each month) *
ข้อความประกาศ (Announcements)

รูปภายในห้องพัก (Unit's Picture)

* กรุณาระบุรูปภาพอย่างน้อย 4 รูป และรูปภาพไม่ควรเป็นภาพแนวตั้ง (ต้องเป็นภาพแนวนอนเท่านั้น)
( Please provide at least 4 pictures : Should not be a portrait. (Horizontal only))
* ห้ามใส่รูปภาพ ที่มีเครื่องหมาย โลโก้ ตราสัญลักษณ์ หรือรูปหน่วยงานใดๆ
( Do not enter any logo or agency name in the picture.)

กดคลิกเพื่ออัพโหลดรูปภาพ

เงื่อนไขการรับฝากขาย-ฝากเช่า

CONDITIONS OF SELL-RENT OUT YOUR PROPERTY

 • 1. กรณีฝากขาย
  1.1 คิดค่าบริการอัตราร้อยละ 3 จากราคาซื้อขาย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พร้อมช่วยดำเนินงานให้จนแล้วเสร็จ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
 • 2. กรณีฝากเช่า
  2.1 คิดค่าบริการจากการจัดหาผู้เช่า1เดือน ต่อการจัดทำสัญญาเช่า 1 ปี (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  2.2 กรณีให้นิติฯช่วยดำเนินการต่อสัญญาเช่าห้องชุด คิดค่าบริการในอัตราครึ่งหนึ่งของค่าเช่าต่อเดือน
  2.3 กรณีผู้เช่าอยู่ไม่ครบตามสัญญา นิติฯจะไม่คืนเงินค่าบริการ เนื่องจากเจ้าของห้องชุดได้รับเงินประกันจากผู้เช่าล่วงหน้า 2 เดือนแล้ว
 • 3. ห้องที่ทำการฝากขาย-เช่า จะต้องไม่มีทรัพย์สินมีค่า และฝากกุญแจไว้กับนิติฯ โดยนิติฯสามารถพาผู้สนใจเข้าตรวจสอบห้องชุดได้ทุกเมื่อ
 • 4. ข้อมูลหน้าเว็บนี้ใช้สำหรับประกาศของตึก38 แมนชั่นเท่านั้น หากตรวจพบว่าข้อมูลที่โพสต์ไม่เกี่ยวข้องและไม่เหมาะสม ทางแอดมินจะดำเนินการลบทันที
 • 1. In case of consignment
  1.1 Charge a 3 percent service fee from the purchase price. (Not including VAT) with assistance until finish paper work by experts.
 • 2. In case of rental
  2.1 Charge service fee from procuring tenants for 1 month Per 1 year rental contract (excluding VAT).
  2.2 In the case that the juristic person helps to proceed with the lease of the condominium unit, half of the rental fee per month is charged.
  2.3 In the event that the lessee does not complete the contract, The juristic person will not refund service fees. Since the owner of the condominium has received room deposit from the renter 2 months in advance.
 • 3. Rooms for sale-rent must not have valuable assets. The owner will leave the key to juristic person which the allow juristic person to take the interested persons to see the room at any time.
 • 4. The information on this page is for 38 mansion condominium announcement only. If it is found that the posted information is irrelevant and inappropriate The administrator will delete immediately.
Submit