เลือกปลั๊กพ่วงอย่างไรให้ห่างไกลจากอัคคีภัย

การเกิดอัคคีภัยหรือไฟไหม้ไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวอย่างที่หลายๆ คนคิด สาเหตุการเกิดไฟไหม้อาจมาได้จากหลายสาเหตุ ส่วนใหญ่เป็นผลจากการประมาท และอีกสาเหตุที่มักจะเห็นตามสื่อและหน้าหนังสือพิมพ์คือการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งการใช้ปลั๊กไฟหรือปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตราฐานคือหนึ่งในจุดกำเนิดของเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้ เจ้าปลั๊กพ่วงพวกนี้ทำให้เกิดไฟไหม้ได้อย่างไร วันนี้จะมาไขข้อสงสัยและมีวิธีการซื้อปลั๊กไฟที่ได้มาตราฐานมาฝากกัน

ปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐานทำให้เกิดไฟไหม้ได้อย่างไร?
เนื่อจากปลั๊กพ่วงมีสายไฟที่นำไปเสียบจุดหลักเพียงเส้นเดียวและนำมากระจายออกไปหลายช่อง โดยปกติเรามักชอบเสียบกันจนเต็มรางปลั๊กไฟ ทำให้กระแสไฟเข้าเกินที่ปลั๊กไฟเหล่านั้นจะรับได้ โดยปลั๊กพ่วงที่มีฟิวส์ไม่ได้มาตรฐาน อาจไม่มีตัวช่วยในการตัดกระแสไฟที่ดี ทำให้เกิดความร้อนจนทำให้ฉนวนหุ้มสายไฟหลอมละลาย จนกระทั่งสายทองแดงภายในแตะกัน ทำให้กระแสไฟลัดวงจร ซึ่งจะทำให้เกิดความร้อนสูงมากขึ้น จนอาจทำให้ไฟลุกติดได้ง่าย หากเป็นปลั๊กไฟที่ได้รับมาตรฐาน มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) ก็จะสามารถลดความเสี่ยงนี้ใหน้อยลงได้

ปลั๊กพ่วงที่ดีต้องไม่ติดไฟเมื่อความร้อนถึงจุดหนึ่งหรือถ้าหากติดไฟก็ไม่ลุกลาม ถ้าลุกลามไฟจะต้องไม่ไปติดที่ตัวปลั๊กพ่วง กล่าวคือ ถ้าใช้ปลั๊กพ่วงที่ได้รับมาตรฐาน มอก. แล้วอาจจะลดการละลายได้ช้าลงหรือหากร้อนมากก็จะเกิดโอกาสการติดไฟได้น้อยลง ทั้งนี้นอกจากการเลือกใช้ปลั๊กพ่วงที่มีคุณภาพแล้ว พฤติกรรมการใช้งานก็เป็นตัวแปรหนึ่งที่สำคัญมากเช่นกัน

วิธีเลือกปลั๊กไฟสายพ่วงให้ปลอดภัยไร้อัคคีภัย
• เลือกซื้อปลั๊กไฟสายพ่วงที่มีสัญลักษณ์ มอก.

• เลือกซื้อปลั๊กไฟสายพ่วงที่ผลิตจากวัสดุได้มาตรฐานเป็นพลาสติเอวีซี เพราะมีความคงทนความร้อนดีกว่าพลาสติกพีวีซี

• ปลั๊กไฟสายพ่วงควรมีสวิตซ์เปิดปิด

• ขณะเลือกซื้อ ควรตรวจดูว่าปลั๊กไฟสายพ่วงเหล่านั้นมีตำหนิหรือว่ามีสายไฟที่สายทองแดงอาจยื่นยาวออกมาจากฉนวนหรือไม่ ถ้ามีไม่ควรเลือกมา เนื่องจากจะทำให้เกิดไฟดูดได้หรืออุบัติเหตุต่างๆ ได้

• เลือกปลั๊กไฟสายพ่วงแบบมีสายไฟของชุดสายพ่วงที่มีฉนวนหุ้ม 2 ชั้น รวมถึงเต้าเสียบและเต้ารับมีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์

วิธีการใช้ปลั๊กพ่วงไม่ให้เกิดไฟไหม้
• ไม่ควรนำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กินไฟมากมาเสียบปลั๊กไฟสายพ่วงเดียวกัน เนื่องจากอาจทำให้มีการดึงกระไฟฟ้ามากเกินกว่ากำหนดและทำให้เกิดความร้อน ไฟฟ้าลัดวงจรและไฟไหม้ขึ้น

• ไม่ควรเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าจนเต็มราง เพราะอาจทำให้เกิดการใช้กระแสไฟฟ้าเกินกำหนด เป็นเหตุให้ไปสู่การเกิดไฟลัดวงจรได้

• ควรตวรจปลั๊กไฟสายพ่วงอยู่เสมอว่ามีการชำรุดหรือสียหายเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้ามีควรรีบเปลี่ยนใหม่ทันที ไม่ควรนำมาใช้ต่อเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้

• หากพบสิ่งผิดปกติ เช่น สายไฟร้อน เกิดประกายไฟและมีเสียงดัง โดยให้หยุดใช้งานทันที พร้อมปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้า สวิตช์ปลั๊กไฟสายพ่วง จากนั้นให้ถอดเต้าเสียบของปลั๊กไฟสายพ่วงที่ติดกับผนังออกเพื่อความปลอดภัย

• ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากปลั๊กไฟสายพ่วงทุกครั้งหลังใช้งาน พร้อมถอดเต้าเสียบของสายพ่วงออกจากปลั๊กที่ติดกับผนัง เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าและป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

• เมื่อใช้งานปลั๊กไฟสายพ่วงให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง โดยปิดสวิตช์เครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้ากับปลั๊กไฟสายพ่วง เต้าเสียบและเต้ารับสมควรมีความแน่นพอ ไม่หลวมง่าย เพราะหากปลั๊กไฟหลวม อาจทำให้เกิดความร้อน จนมีประกายไฟลุกไหม้ขึ้นได้

• ไม่ควรต่อปลั๊กพ่วงไปอีกหลายต่อ

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก  www.ddproperty.com